Startsida

Välkommen till Örekilsälvens Laxfiske, Munkedal

Örekilsälvens Laxfiske, Munkedal

Fiskekortförsäljning 2024

Fiskekortförsäljning 2024

(startar 2024-04-02 kl 12:00) och uppdaterad info om årets fiske hittar ni på Örekilsälven (elveguiden.no)

Henrik Gustafsson, e-post info@orekil.com och telefon 0524-18132 (arb.), mobil 070-569 81 32. Kontaktperson är också Stefan Rönnberg på fiskekontoret, telefon 0524-107 77 eller 070-650 95 61.

Örekilsälvens Laxfiske 2024 – OBS se text nedan

Nytt från och med 27/6
Styrelsen för Örekilsälvens laxfiske har i dag tagit ett beslut ang reglering av fisket .
From 27/6 Max en fisk per dygn ,Allt över 70cm skall återutsättas, fisk som avlivas skall längdmätas på fiskekontoret.
Nytt beslut tages 11/7.

NB! Vid vattenföring under 5 kubikmeter råder flytlina vid flugfiske och maxvikt 10gr vid spinnfiske. Detta gäller hela älven.

Årskort

Du hittar information om årskort här

Sträckindelning

Samma indelning som förra året, dvs A, B & C

Fiskesäsong

Fiskesäsongen gäller tiden 13 April – 30 september 2024

Antal dygnsfiskekort

Fiskesäsongen börjar den 13 april och avslutas den 30 september. Älven indelas i tre sträckor , A , B , C Det säljes 10 kort på A-sträckan och 10 kort på B-sträckan och på de översta 2 sträckorna är speciella flugfiske-områden inlagda. På sträcka C säljes obegränsat antal kort. Informationskarta över fiskesträckor , flugfiskeområden m.m finns på nedanstående sida. För alla sträckor och för alla dagar som det säljs dygnsfiskekort, är det möjligt att köpa ungdomsfiskekort (under 18 år) och då till halva det ordinarie priset. Ungdomskorten inryms inom det totala antal dygnsfiskekort som säljs till respektive sträcka och dag.  Nytt för i år: Ungdom tom 15 år fiskar gratis i målsmans sällskap. (max 2 ungdomar per målsman).

Fiskesträckor

Fiskesträckor är markerade på kartan nedan. OBS ! Uppdaterad poolsträckning finnes. Sträcka A Grönfärgad och Sträcka B Gulfärgad. Gränserna för flugfiskeområdena markeras på stranden med orangemålade stolpar. Sträckorna A och B är indelade i pooler och dessa markeras med blå skyltar med vita siffror. På alla tre (3) sträckorna är fiske tillåtet på hela älvens yta , men för att undvika ”motfiske ” gäller för vissa delar att fiske endast får bedrivas från en av älvens sidor.

Fiskekortsförsäljning starta från 2. april kl 12:00

Fiskekort säljes genom Elveguiden, antingen via Appen eller via hemsidan. Alla fiskekort som förhandsbokas ska betalas omgående i appen eller hemsidan. Bokning av fiskekort kräver en användarprofil på Elveguiden plattformen. Om du inte redan har en användarprofil på Elveguiden måste du skapa en här. Det är gratis och skapa en användarprofil på Elveguiden! Alternativt kan du kontakta River keeper Stefan Rönnberg +46 (0)70 6509561.

Förhandsbokade fiskekort gäller först när betalning har skett. Du hittar ditt fiskekort på ”Min sida” i appen eller på webben och du får även ett kvitto på köpet av fiskekortet på den e-postadress som är registrerad till den användaren som köpt fiskekortet.

Om förhandsbokade och betalda fiskekort avbokas, så är huvudprincipen att ingen återbetalning av avgiften görs. Kort försäljningen startar från och med Tisdag den 2 april 2024 från klockan 12.00.

Priser för fiskekort under 2024 är som följer: Dagskort sträcka A och B 450 kr. Sträcka C 200kr. Halva priset för ungdom under 18 år.

Årskort

Antal årsfiskekort som säljs är 34 stycken . Priset för årskortet är 6000 kronor. Intresseanmälan om årskort ska vara inlämnad senast den 31 januari samma år som anmälan avser. Hälften av årskorten reserveras för personer som är mantalsskrivna inom Munkedals kommun. Om färre än 17 personer från Munkedal anmäler intresse (vilket det brukar vara), fördelas fler årskort till övriga personer som har anmält intresse. Lottdragning bland inkomna intresseanmälningar sker i början av februari. Årsfiskekorten delas upp i två grupper så att årskort nummer 1-17 alltid fiskar på samma sträcka av A eller B, och årskort nummer 18-34 fiskar alltid på motsatt sträcka, allt enligt det växlingssystem som vi har haft för årsfiskekorten under de senaste åren. Fiskedagarna för årskorten framgår här. Dessutom säljs årskort som bara gäller för C-sträckan, utan begränsning av antal, och som kostar 1000 kronor för vuxna och 500 kronor för ungdomar (under 18 år).