Aktuellt hos Örekilsälvens Laxfiske 2005

2005-11-22
 

Fiskevårdsarbete i Örekilsälven
Under de senaste åren har Örekilsälvens Laxfiske (FVO-föreningen)
arbetat med fiskevårdsåtgärder för att stärka älvens laxstam. Sedan
år 2000 har varje år flyttats laxyngel och vuxna laxar från områden nedströms Kärnsjön, till sträckor av älven långt ovanför sjön. Likaså har uppföljning av flyttningen gjorts varje år med hjälp av elfiskeundersök-
ningar av de områden som laxarna har flyttats till. Under alla år har föreningen erhållit fiskevårdsbidrag för åtgärderna från Länsstyrelsen.

Arbetet har årligen genomförts under ledning av laxfiskets ”river-keeper” Martin Dellien, och han har dessutom haft god hjälp av många med-
hjälpare. I juni 2005 flyttades ett stort antal laxyngel 0+ till goda uppväxtområden i de övre delarna av Örekilsälven. I oktober fångades
22 vuxna laxar (11 hannar och 11 honor). Dessa transporterades
i syresatta tankar och sattes ut på lekområden uppströms Kärnsjön. Laxarnas storlek varierade från 1,8 kilo till 8,2 kilo.

Målsättningen med flyttningen är att etablera bestånd av lax uppströms Kärnsjön, och därigenom stärka Örekilsälvens laxstam genom tillgång till större lek- och uppväxtområden.

2005-10-16
 

Slutlig statistik för laxfisket år 2005
Totalfångsten av lax i Örekilsälven 2005 blev 288 stycken. På de
sträckor av älven som vi säljer fiskekort till (A, B och C-sträckorna) fångades 238 st. laxar. Ytterligare 50 st. fångades på sträckor där fiskerättsägare fiskar. Sammanlagd vikt på laxfångsten blev 1.034 kilo,
vilket är den högsta som noterats för Örekilsälvens Laxfiske. Snittvikten
blev 3,59 kg/st. På fiskerättsägarsträckorna fångades fyra laxar över
10 kilo. Den största vägde hela 13,9 kilo och fångades av Stefan Rönn-
berg. Totalt för älven blev det alltså 12 stycken laxar som vägde 10+. Observera att tävlingen om största lax, där vinnaren erhåller ett årskort för nästa år, gäller för A, B och C-sträckorna. Denna tävling vann Bengt Rapp från Stenungsund med en lax på 12,7 kilo.

Om någon vill ha statistiken för 2005-års säsong i en excel-fil så hör er till mig per e-post: Lars-Åke Winblad, så skickar jag denna till er.

2005-10-01
 

Laxfiskesäsongen avslutades den 30 september
I går, den 30 september, avslutades årets fiskesäsong i Örekilsälven.
Årets fångst är preliminärt 238 stycken laxar. Ytterligare fångster,
som ännu inte är rapporterade, kan tillkomma. Slutlig statistik för 2005
kommer här på sidan så snart som möjligt.

 
 

Vi vill tacka alla våra besökande laxfiskare för i år, och
hälsar er välkomna tillbaka till älven 2006.

2005-09-16
Uppdaterad med bild 2005-09-19

Ny lax på 10-i-topplistan
I går togs ytterligare en storlax som placerar sig bland de tio största
hittills i år. Det var Stefan Berg från Partille som fångade en lax på
10,0 kilo, och Stefan tog laxen på fluga vid Raset på B-sträckan.
På bilden nedan håller Stefan upp sin lax. Fotograf är Sören Håkanlind.
Stefan Berg, Partille med lax på 10,0 kg fångad i Örekilsälven den 15 september 2005

2005-09-12

Stor lax fångad vid Gatesand
I går fångade Jonas Dahlqvist från Munkedal en grann lax vid Gatesand
på B-sträckan. Laxen vägde 8,5 kilo och Jonas tog den på en liten fluga,
storlek 8. På bilden syns en nöjd Jonas med sin lax. Fotot är privat.
Jonas Dahlqvist, Munkedal med lax på 8,5 kilo fångad i Örekilsälven den 11 september 2005
 

2005-09-07

Laxfångst i måndags
I måndags fångade Olof Johansson från Skövde två stora laxar vid
Kvistrum på B-sträckan. Laxarna vägde 5,7 kilo och 8,7 kilo. På bilden
nedan syns Olof med sina laxar. Fotot är privat.
Olof Johansson, Skövde med två laxar på 5,7 kg och 8,7 kg fångade i Örekilsälven den 5 september 2005

2005-08-17
Uppdaterad
2005-08-22

Ny lax på 10-i-topplistan
I dag på morgonen fångade Folke Fredriksson från Munkedal en lax
som placerar sig bland de största som fångats i år. Laxen vägde 9,8 kilo
och var 90 cm lång. Folke tog laxen vid Källströmmen på B-sträckan
på spinn, och på bilden nedan håller han upp sin laxfångst. Fotograf är
Gullvi Fredriksson.
Folke Fredriksson, Munkedal med lax på 9,8 kilo fångad i Örekilsälven den 17 augusti 2005
 

2005-07-30

Bra sommarfiske
De senaste veckorna har grilsen kommit till älven, och trots relativ låg
vattenföring har laxen nappat. I dag på förmiddagen fångade Mattias
Liewendahl från Uddevalla två fina laxar, där den största vägde 7,6 kilo.
På bilden nedan syns Mattias med sina två laxar.
Mattias Liewendahl, Uddevalla med två laxar fångade i Örekilsälven den 30 juli 2005

2005-07-01

Fin laxfångst den 16 juni
Stefan Rönnberg, Munkedal fångade den 16 juni en fin 9-kiloslax på fluga
vid Svarterännan på A-sträckan. Laxen vägde 9,0 kilo och var 95 cm lång.
På bilden nedan visar Stefan upp sin granna lax. Fotograf är Kent Mäki.
Stefan Rönnberg, Munkedal med lax på 9,0 kilo fångad i Örekilsälven den 16 juni 2005

2005-06-27

Ytterligare en storlax fångad ikväll
Ikväll fångades den andra laxen i 12-kilosklassen på bara ett par dagar.
Det var Flurim Berisa från Trollhättan som på spinn vid Åtorp på
B-C sträckan fångade en lax på 12,0 kilo och som var 100 cm lång.
Flurim behövde nästan en timma för att kunna landa fisken. På bilden
syns Flurim med sin stora lax.
Flurim Berisa, Trollhättan med lax på 12,0 kilo fångad i Örekilsälven den 27 juni 2005

2005-06-24

Ny störstalax fångad av Bengt Rapp
Årets hittills största lax fångades i dag på middagen, och det var
återigen Bengt Rapp som fick en storlax på kroken. Bengt tog laxen
på spinn vid Bredsten på A-sträckan och den vägde hela 12,7 kilo.
På två dagar har nu Bengt tagit två 10+ laxar, och som framgår av bilden nedan är det en mycket nöjd Bengt Rapp som håller upp sin senaste fångst.
Bengt Rapp, Stenungsund med lax på 12,7 kilo fångad i Örekilsälven den 24 juni 2005

2005-06-23

Andra storlaxen för Rapp
Bengt Rapp från Stenungsund fångade i förmiddags en stor lax i
Reningsverkshöljan. Laxen vägde 10,9 kilo, var 97 cm lång och togs på
spinn. Bengt har tidigare i år fångat två fiskar, på 5,5 resp drygt 9 kilo,
och nu alltså en fin lax på nästan 11 kilo. På bilden syns en nöjd Rapp
med sin lax.
Bengt Rapp, Stenungsund med lax på 10,9 kilo fångad i Örekilsälven den 23 juni 2005

2005-06-23

Vattensänkning i Munkedalsälven under midsommarhelgen
Vattenflödet i Munkedalsälven kommer att minskas under midsommar-
helgen. Pappersbruket Arctic Paper Munkedals AB, som sköter älvens
reglering, kommer att att helgstänga fabriken, och därmed också
brukets kraftverk. Normalt förhållande kommer förhoppningsvis att gälla
från måndagen den 27 juni.

2005-06-15

Ingen påverkan för laxfisket av oljeutsläpp
Massmedia har idag rapporterat om ett utsläpp av dieselolja i Örekils-
älven. Utsläppet på c:a 1.000 liter har skett vid Nordby, norr om Hedekas, och platsen ligger cirka 12 kilometer uppströms Kärnsjön. Räddnings-
tjänsten har under natten till onsdagen arbetat med att sanera utsläppet
och bland annat lagt ut länsor vid älvens inflöde till Kärnsjön. Vid de
kontakter som vi haft med räddningschefen i Munkedal har vi fått besked
om att utsläppet inte kommer att ha någon som helst påverkan för lax-
fisket nedströms Kärnsjön.

2005-06-13

Mera storlax! 
Bengt Lundblad från Vänersborg fångade i eftermiddags ytterligare en
stor lax i Örekilsälven. Bengt tog laxen, som vägde 10,5 kilo och var
95 cm lång, på fluga vid Kovane på B-sträckan. Denna lax är årets fjärde
över 10 kilo. På bilden nedan syns Bengt med sin lax.

 

Bengt Lundblad, Vänersborg med lax på 10,5 kilo fångad den 13 juni 2005

2005-06-10

Ytterligare en storlax tagen! 
I går fångades ytterligare en stor lax i Örekilsälven. Det var Henrik
Olander från Hällevadsholm som tog en lax på 11,0 kilo på fluga vid
Källströmmen på B-sträckan. Läs mer på fångstrapportsidan.

2005-06-09

Information om fiske på C-sträckan
I samband med bygget av ny E6:a förbi Munkedal och ny bro över
Örekilsälven är det vissa störningar för fisket på C-sträckan. Om du
klickar på länkarna för information och karta hittar du mer information.

2005-06-08

Ny storlax fångad!
I eftermiddags tog Kenneth Pladsbjerg från Munkedal årets andra lax
över tio kilo. Kenneth fångade laxen vid Bredsten på A-sträckan på fluga,
och den vägde 10,5 kilo och var 99 cm lång. På bilden nedan håller
Kenneth upp sin stora lax.
Kenneth Pladsbjerg, Munkedal med lax på 10,5 kilo fångad den 8 juni 2005

2005-06-08

Nya laxfångster
I söndags fångade Claes Dahlqvist från Munkedal en fin lax vid Hägga
på A-sträckan. Laxen vägde 6,7 kilo och var 87 cm lång. På bilden nedan
håller Claes upp sin laxfångst. Fotograf är Jonas Dahlqvist.
Claes Dahlqvist, Munkedal med lax på 6,7 kilo fångad den 5 juni 2005

2005-05-22

Även årets andra lax är fångad
På söndagsmorgonen fångade Bengt Rapp från Stenungsund årets andra
lax i Örekilsälven. Laxen vägde 9,2 kilo och var 92 cm lång. Bengt tog
fisken på spinn på B-sträckan vid Källströmmen. På bilden håller Bengt
upp sin silverblanka lax.
Bengt Rapp, Stenungsund med fin lax på 9,2 kilo fångad den 22 maj 2005

2005-05-20

Årets första nystigna lax fångad i Örekilsälven
Tidigt ikväll, vid halv sju-tiden, fångades årets första nystigna lax i Örekilsälven. Det var Henry Roiko från Uddevalla som tog den blanka
maj-laxen på 11,3 kilo på fluga, vid ön nedströms Kvistrumsbron på B-sträckan. Henry fick hålla på med att trötta ut fisken i en halvtimma.
Under den tiden drog den ut en hel del lina, och visade sig några gånger
över vattenytan. Laxen, som mätte 101 cm, hade nyligen kommit upp i
älven, då den hade gott om laxlus på sig. På bilden nedan syns Henry
med sin fina lax.

Henry Roiko, Uddevalla med lax på 11,3 kilo fångad i Örekilsälven den 20 maj 2005

2005-05-10 Störningar för fisket i samband med brobygge över Örekilsälven
Vi i fiskeföreningen har idag fått detaljerad information av byggbolaget
NCC om byggande av ny motorvägsbro över Örekilsälven. Bron ingår
som en del av den utbyggnad av E6:an som pågår i Bohuslän.

För laxfisket i älven är det närmast delar av C-sträckan som kommer att
vara berörd av hinder och störningar. I arbetsområdet där bron kommer
att byggas, ungefär mitt på C-sträckan mellan Risvarp och Hästhage-
holmen, kommer området att stängas av för passage, vilket gör att de nedersta och översta delarna av sträckan blir avskurna från varandra.
I detta område kommer också NCC, från den 1 augusti, att lägga ut en gångförbindelse med pontonbryggor över älven, vilket också innebär
hinder för fisket.

Det är på Vägverkets uppdrag som NCC ska bygga motorvägsbron. Därför
kommer vi att kontakta Vägverket om de problem som brobygget innebär
för fisket. Vi har förhoppningar om att vi, tillsammans med Vägverket, ska
kunna hitta lösningar som innebär så små problem som möjligt för fisket.
Så snart vi har mera information att lämna kommer denna att publiceras
här på aktuellt-sidan.
2005-05-01 Soligt väder på laxfiskepremiären
I dag var det äntligen dags för säsongsstart för laxfisket i Örekilsälven.

Redan tidigt i morse sökte sig ivriga fiskare till älven för att få igång
tekniken med spö och fluga efter ett långt vinteruppehåll. Vattenflödet
i älven är 8-9 m³/s, vilket är ganska normalt så här års. Dock har det
varit dåligt med regn de senaste veckorna, så vi hoppas på nederbörd
så att maj-laxen lockas upp i älven. Bilden nedan visar pool nummer 28,
vid ön strax nedströms Kvistrumsbron.
  Pool 28 vid ön nedströms Kvistrumsbron
2005-04-21 Information om Gyrodactylus Salaris
Örekilsälven har än så länge inte smittats av laxparasiten Gyrodactylus

Salaris. 2001 upptäcktes parasiten i en fiskodling i södra Bullaresjön, som
ingår i det avrinningsområdet som angränsar till Örekilsälven. I de södra delarna av västkusten har man konstaterat smitta i de flesta laxförande vattendragen. Det finns därför stor risk för att parasiten kan spridas även
till Örekilsälven. Alla som kommer att fiska i Örekilsälven i år uppmanas
att se till att inte använda blöt utrustning som kan sprida parasiten.
Fiskeriverket, Länsstyrelsen m. fl. har under våren 2004 tagit fram en
informationsbroschyr om Gyrodactylus Salaris, och om du klickar här
kan du ladda hem en pdf-fil (341 kB) med broschyren.
2005-04-21 Rapportering av vattenflöde
Nu när det är mindre än två veckor kvar till laxfiskepremiären den 1 maj,

börjar vi att rapportera om vattenföring och temperatur i Örekilsälven
och Munkedalsälven. Målsättningen är att göra uppdatering regelbundet, 
exempelvis när vattenflöde och temperatur ändras.
2005-02-19 Vi kör igång gästboken på hemsidan igen
Gästboken på hemsidan har varit avstängd sedan i höstas då flera
inlägg hade med sig virus. Nu försöker vi på nytt. I gästboken kan du
exempelvis diskutera, lämna synpunkter och tycka till om fisket i älven.
För inläggen gäller naturligtvis sunt förnuft, och det bör vara namn på
avsändaren. Vi kommer att ta bort de inlägg som är olämpliga att ha
publicerade på hemsidan.
2005-02-08 Resultat av lottning för årskort 2005
Måndagen den 7 februari gjordes lottdragning bland de inlämnade

intresseanmälningarna för årskort 2005. Några hade tur i lottdragningen
och har alltså möjlighet att köpa ett årskort, medan andra hamnade på
reservplats. Du kan läsa hela lottningsresultatet här!
Finns du med bland de 22 på listan som kan köpa årskort - hör av dig
omgående till Martin Dellien, tel. 070-650 95 61 eller till Lars-Åke Winblad.
2005-02-08 Laxfisket i Örekilsälven 2005
Styrelsen för Örekilsälvens Laxfiske har nu beslutat om förutsättningarna
för laxfisket under 2005, och det är inga förändringar jämfört med 2004.
Det innebär att de fiskekortspriser, dygnsfiskekort och ungdomsfiskekort,

sträckor, fiskeregler etc. som gällde förra året gäller även i år.
2005-02-08 Information om vägbom vid Reningsverket i Munkedal
Vi har av kommunens tekniska avdelning fått besked om att man
kommer att sätta upp en vägbom vid tillfartsvägen till Reningsverket i
Munkedal. Detta innebär att parkering på asfaltplanen vid Reningsverket
inte kommer att vara möjlig för fiskare vid pool 19 (Källströmmen), vid
älvens västra sida. Bommen kommer att vara öppen under arbetstiden
för Reningsverkets personal, det vill säga normalt måndag – torsdag
kl. 07.00 – 16.00, fredag kl. 07.00 – 13.30. Reservation för andra tider
i samband med helger. I fortsättningen kan de som vill fiska vid Käll-strömmen parkera vid Sportfiskekontoret. Från kontoret är det en
promenad på cirka 300 meter till älven. Alternativt kan parkering ske
vid B-sträckans ordinarie parkeringsplats bakom Idrottsplatsen (norr om Sammanflödet). Via Bruksjärnvägen är det därifrån också cirka 300
meters promenad till älven.
2005-01-25 Inkomna intresseanmälningar för årskort 2005
Listan för intresseanmälningar för årskort 2005 är uppdaterad den   
24 januari. Om du inte finns med i förteckningen och är intresserad
av att ha möjlighet att kunna köpa årskort för 2005, så hör av dig till
oss senast den 31 januari 2005.
2005-01-07 Inkomna intresseanmälningar för årskort 2005
Om du klickar på länken i rubriken så öppnas en pdf-fil med förteck-
ning över de intresseanmälningar som hittills har kommit in till oss. Om
du inte finns med i förteckningen, och är intresserad av att ha möjlighet
att kunna köpa årskort för 2005, måste vi ha ditt besked senast den
31 januari 2005.

Läs tidigare års notiser här:
2004 - klicka här
2003 - klicka här
2002 - klicka här