Aktuellt hos Örekilsälvens Laxfiske

2007-12-21
 

Rädda torsken i Kattegatt!
Påverka jordbruksministern i hans arbete att minska fiskekvoterna för
torsken i Kattegatt.
Namninsamlingslista finns på sidan:
http://www.namninsamling.com/torsk  SKRIV PÅ !!!!

2007-12-20
 

Inkomna intresseanmälningar för årskort 2008
Vi har hittills fått in 81 intresseanmälningar för årskort 2008 till Örekils-
älvens Laxfiske. Om du klickar på länken här öppnas en pdf-fil med
förteckningen per den 20 december. Om du inte finns med i förteckningen,
och är intresserad av att ha möjlighet att kunna köpa årskort för 2008,
så hör av dig till oss senast den 31 januari 2008.
Du kan anmäla dig per e-post till: Lars-Åke Winblad

2007-10-15
 

Slutlig statistik för laxfisket år 2007
Totalfångsten av lax i Örekilsälven 2007 blev 220 stycken. På de sträckor
av älven som vi säljer fiskekort till (A, B och C-sträckorna) fångades 182 st. laxar. Ytterligare 38 st. fångades på sträckor där fiskerättsägare fiskar. Sammanlagd vikt på laxfångsten blev 1.043,0 kilo. Antalet laxar är lite lägre jämfört med de senaste åren. Däremot är laxarnas snittvikt betydligt högre; 4,74 kg/st. Anledning till den högre snittvikten är att det var färrre grilse
(smålax) som fångades i älven i år.
 
Om någon vill ha statistiken för 2007-års säsong i en excel-fil så hör er till mig per e-post: Lars-Åke Winblad, så skickar jag denna till er.

2007-10-01
 

Laxfiskesäsongen avslutades den 30 september
I går, den 30 september, avslutades årets fiskesäsong i Örekilsälven.
Årets fångst är preliminärt 180 stycken laxar. Ytterligare fångster,
som ännu inte är rapporterade, kan tillkomma. Slutlig statistik för 2007
kommer här på sidan så snart som möjligt.

 
 

Vi vill tacka alla våra besökande fiskare för i år, och
hälsar er välkomna tillbaka till älven 2008.

2007-09-22
 

Ny störstalax fångad
Storfiskaren Bengt Rapp från Stenungsund fångade idag säsongens
hittills största lax. Laxen vägde hela 12,3 kilo och var 103 cm lång.
Bengt tog fisken på spinn vid Fura på A-sträckan. Så här års är många
laxar färgade, men den hade nyligen kommit upp i älven då den hade
gott om laxlus på sig. På nedanstående bild håller Rappen upp sin storlax.

 
 

Bengt Rapp, Stenungsund med lax på 12,3 kilo fångad i Örekilsälven den 22 september 2007

2007-09-19
 

Laxfångst den 18 september
I går fångade Erik Andersen från Oslo en lax på 6,2 kilo på fluga vid
Kvistrum på B-sträckan. På bilden nedan håller Erik upp sin lax. Bilden
är privat.

 
 

Erik Andersen, Oslo med lax på 6,2 kilo fångad i Örekilsälven den 18 september 2007

2007-09-14
 

Laxfångst den 12 september
Den 12 september fångade Anders Stenberg från Göteborg en lax på
fluga vid Sammanflödet på B-sträckan. Laxen vägde 5,1 kilo och var
80 cm lång. På bilden nedan håller Anders upp sin lax. Bilden är privat.

 
 

Anders Stenberg, Göteborg med lax på 5,1 kilo fångad i Örekilsälven den 12 september 2007

2007-09-05
 

Laxfångst den 31 augusti
Lars Jaeger från Danmark fångade i fredags en storlax på fluga vid
Livesand på A-sträckan. Laxen vägde 10,0 kilo och var 100 cm lång.
På bilden nedan håller Lars upp sin lax. Bilden är privat.

 
 

Lars Jaeger, Danmark med lax på 10,0 kilo fångad i Örekilsälven den 31 augusti 2007

2007-08-30
 

Laxfångst den 30 augusti
Jimmy Berg från Göteborg fångade i kväll en fin lax. Laxen vägde
5,8 kilo och var 81 cm lång. Jimmy tog den på spinn vid Kvistrum, vid
kröken bakom Hydro på B-sträckan. På nedanstående bild håller Jimmy
upp sin lax. Bilden är privat.

 
 

Jimmy Berg, Göteborg med lax på 5,8 kilo fångad i Örekilsälven den 30 augusti 2007

2007-08-23
 

Ny storlax fångad av Rapp
Bengt Rapp från Stenungsund fångade i morse ytterligare en storlax.
Laxen vägde 10,9 kilo och var 99 cm lång. Bengt tog den på spinn vid
Källströmmen på B-sträckan. På nedanstående bild håller Rappen upp
sin stora lax.

 
 

Bengt Rapp, Stenungsund med lax på 10,9 kilo fångad i Örekilsälven den 23 augusti 2007

2007-08-20
 

Laxfångst den 20 augusti och två den 28 juli
Christian Almqvist från Trollhättan tog idag, den 20 augusti, en fin
mellanlax på fluga vid Döen på A-sträckan. Laxen vägde 6,8 kilo och
var 87 cm lång. På översta bilden nedan håller Christian upp sin lax.
Ytterligare två fina laxar togs den 28 juli. Stefan Sjögren från Hedekas
fångade en lax på 5,3 kilo och Mattias Andreasson från Uddevalla tog
en på 6,0 kilo. På bilderna nederst håller Stefan och Mattias upp
sina fångster.

 
 

Christian Almqvist, Trollhättan med lax på 6,8 kilo fångad i Örekilsälven den 20 augusti 2007

 
 

Stefan Sjögren, Hedekas med lax på 5,3 kilo fångad i Örekilsälven den 28 juli 2007

 
 

Mattias Andreasson, Uddevalla med lax på 6,0 kilo fångad i Örekilsälven den 28 juli 2007

2007-08-17
 

Laxfångst den 11 augusti
Lucas Eliasson fångade en fin liten grilse den 11 augusti på fluga vid
Fura på A-sträckan. Laxen vägde 2,0 kilo. På bilden nedan håller Lucas
upp laxen. Bilden är privat.

 
 

Lucas Eliasson med en grilse på 2,0 kilo fångad i Örekilsälven den 11 augusti 2007

2007-08-08
 

Laxfångst den 1 augusti
Arne Jensen från Danmark fångade den 1 augusti en fin lax på fluga
vid Källströmmen på B-sträckan. Laxen vägde 4,5 kilo och var 79 cm lång. På bilden nedan håller Arne upp sin lax. Bilden är privat.

 
 

Arne Jensen, Danmark med lax på 4,5 kilo fångad i Örekilsälven den 1 augusti 2007

2007-08-06
 

Laxfångst den 4 augusti
I lördags, den 4 augusti, fångade Janne Hanhela från Göteborg en fin
blanklax på 4,8 kilo vid Skäret på A-sträckan. Janne tog laxen på fluga
och det var första gången som han besökte Örekilsälven. På bilden nedan håller Janne upp sin fina lax. Bilden är privat.

 
 

Janne Hanhela, Göteborg med lax på 4,8 kilo fångad i Örekilsälven den 4 augusti 2007 

2007-08-03
 

Storlax den 19 juli
För några veckor sedan, den 19 juli, fångade Leif Härsjö från Svanesund
en stor lax på 9,3 kilo på fluga vid Sammanflödet på A-sträckan. På
bilden nedan håller Leif upp sin lax. Bilden är privat. 

 
 

Leif Härsjö, Svanesund med lax på 9,3 kilo fångad i Örekilsälven den 19 juli 2007

2007-07-24
 

Ny dubbel av Krister och Erik, 9 år fångar sitt livs första lax
I dag har det varit ett bra fiske i älven och flera fina laxar har fångats.
Krister Olausson från Ucklum tog två laxar, på 8,2 kilo och 6,0 kilo, på
fluga vid Döen på A-sträckan. Krister har vanan inne att ta två stora
laxar samma dag; han gjorde detta även år 2000.
Ytterligare en lycklig laxfiskare är Erik Enoch, 9 år gammal (fyller 10 år
nu på fredag, den 27 juli), från Stenungsund som fångade sitt livs första lax. Erik tog laxen, som vägde 6,4 kilo, på spinn vid Laxnacken på B-sträckan. Det tog cirka en kvart innan Erik kunde landa sin storlax.
På nedanstående översta bild håller Erik (till vänster), tillsammans med
fiskekompis upp sin fina lax. På den nedersta bilden håller Krister upp
sin dubbelfångst.

 
 

Erik Enoch, Stenungsund (till vänster) tillsammans med fiskekompis håller upp Eriks lax på 6,4 kg, som han fångade i Örekilsälven den 24 juli 2007

 
 

Krister Olausson, Ucklum med två laxar på 8,2 kg resp 6,0 kg, fångade i Örekilsälven den 24 juli 2007

2007-07-24
 

Mera laxfångst
Vattenflödet i älven är nu bra och laxar landas varje dag. De flesta
tas på A-sträckan och i går fångade Anders Helgesson från Göteborg
en lax på 5,5 kilo på Livesand. På nedanstående bild håller Anders upp
sin lax. Fotograf är Ulrick Petri.

 
 

Anders Helgesson, Göteborg med lax på 5,5 kilo fångad i Örekilsälven den 23 juli 2007

2007-07-21
 

Ny Dagens Dubbel
I kväll togs en ny dubbelfångst. Det var Yannis Psimoulakis från Älvängen
som fångade två laxar på fluga vid Bredsten på A-sträckan. Först fick
Yannis en grilse på 1,8 kilo och därefter en hanlax på 6,7 kilo. På bilden
nedan håller Yannis upp sina laxar.

 
 

Yannis Psimoulakis, Älvängen med två laxar på 6,7 kg resp 1,8 kg, fångade i Örekilsälven den 21 juli 2007

2007-07-13
 

Dagens Dubbel
Thomas Karlsson från Bengtsfors fångade i kväll två stycken laxar på
A-sträckan. Thomas tog först en lax på 3,4 kilo vid Bommen och cirka
en timma senare en lax på 5,8 kilo vid Sammanflödet (A). Båda fiskarna
togs på spinn och hade laxlus på sig. På nedanstående bild håller
Thomas upp sina fina laxar.

 
 

Thomas Karlsson, Bengtsfors med två laxar på 3,4 kg resp 5,8 kg, fångade i Örekilsälven den 13 juli 2007

2007-07-02
 

Också Håård tog sin första lax för i år
Förutsättningarna för laxfisket är nu goda, med bra vattenföring i älven.
I dag på middagen tog Jan Håård från Lane Ryr sin första lax för i år.
Janne tog laxen på fluga i poolen Raset på B-sträckan, och den vägde
6,4 kilo och var 84 cm lång. På bilden nedan håller Janne Håård upp sin lax.

 
 

Jan Håård, Lane Ryr med lax på 6,4 kilo fångad i Örekilsälven den 2 juli 2007

2007-07-01
 

Årets första för Hedberg
I eftermiddag fångade Ronnie Hedberg, Munkedal sin första lax för i år.
Laxen vägde 9,2 kilo och var 93 cm lång. Ronnie tog laxen på fluga
(Hedbergsflugan?) i poolen vid Källströmmen på B-sträckan.
På bilden nedan håller Ronnie upp sin lax.

 
 

Ronnie Hedberg, Munkedal med lax på 9,2 kilo fångad i Örekilsälven den 1 juli 2007

2007-06-28
 

Ny storlax fångad
Efter den senaste veckans regn har vattenflödet i älven förbättrats
betydligt och därmed också förutsättningarna för fisket. I dag på
middagen tog Stefan Danielsson från Älvängen en väldigt grann lax som
vägde hela 11,2 kilo och var 100 cm lång. Stefan tog laxen på fluga vid
Kvistrum och den var nystigen på älven då den hade gott om laxlus på
sig. Vi har de senaste dagarna fått in flera rapporter om synliga laxar i älven. Dessutom har några fått uppleva tappade laxar, där några fiskar
var riktigt stora. På nedanstående bild håller Stefan upp sin fina lax.

 
 

Stefan Danielsson, Älvängen med lax på 11,2 kilo fångad i Örekilsälven den 28 juni 2007

2007-06-17
 

Första juni-laxen fångad
Efter flera veckors väntan på laxfångster, togs ikväll en lax på 9,2 kilo
och den var 96 cm lång. Det var en av älvens mest rutinerade laxfiskare, Steve Karlsson från Munkedal, som fångade laxen vid Gatesand på
B-sträckan med en "Schuman-fluga". På bilden nedan håller Steve upp
sin lax.

 
 

Steve Karlsson, Munkedal med lax på 9,2 kilo fångad i Örekilsälven den 17 juni 2007

2007-06-13
 

Trögt laxfiske
Högsommarvädret som pågått de senaste veckorna, med mycket solsken och 30-gradig värme, har inneburit stiltje i laxfisket. Ännu är inte
någon lax fångad under juni månad. Vi hoppas på ett väderomslag med
regn, så att fisket tar fart igen.

2007-05-29
 

Ny 10+lax fångad
Tidigt imorse fångades ytterligare en storlax vid Kvistrum på B-sträckan.
Det var Jan Söderbom från Kungälv som tog en lax på fluga och fisken
vägde hela 10,9 kilo och var 100 cm lång. På nedanstående bild håller
Jan upp sin lax. Fotograf är Mikael Seeberg.

 
 

Jan Söderbom, Kungälv med lax på 10,9 kilo fångad i Örekilsälven den 29 maj 2007

2007-05-27
 

Andra laxen för Leandersson
På söndagseftermiddagen fångade Ulf Leandersson från Vänersborg sin
andra lax för säsongen. Laxen vägde 8,9 kilo och var 95 cm lång. Ulf
tog laxen på spinn vid Kvistrum på B-sträckan. På bilden nedan håller
Ulf upp sin lax.

 
 

Ulf Leandersson, Vänersborg med lax på 8,9 kilo fångad i Örekilsälven den 27 maj 2007.

2007-05-24
 

Två stora laxar fångade
I dag fångades årets hittills två största laxar i Örekilsälven. Bengt Rapp
från Stenungsund tog en lax på 11,6 kilo på spinn vid Kvistrum och
Georgios Paetsanitidis från Dals Ed tog på spinn vid Källströmmen en lax
på hela 11,8 kilo. På nedanstående bilder håller Bengt (överst) och
Georgios (nederst) upp sina stora laxar. Fotograf är Ulrick Petri.

 
 

Bengt Rapp, Stenungsund med lax på 11,6 kilo fångad i Örekilsälven den 24 maj 2007. Fotograf: Ulrick Petri

 
 

Georgios Paetsanitidis, Dals Ed med lax på 11,8 kilo fångad i Örekilsälven den 24 maj 2007. Fotograf: Ulrick Petri

2007-05-22
 

Ny lax togs vid Kvistrum
I kväll, vid sju-tiden fångades årets tredje lax. Det var Henric Persson
från Trollhättan som vid Kvistrum på B-sträckan tog en fin silverblank
lax på 6,7 kilo på fluga. På nedanstående bild håller en nöjd Henric upp
sin fina lax.

 
 

Henric Persson, Trollhättan med lax på 6,7 kilo, fångad i Örekilsälven den 22 maj 2007

2007-05-15
 

Även andra laxen är fångad
Några timmar efter den första laxen, vid halvtolv-tiden, fångades lax nummer två. Det var Ulf Leandersson från Vänersborg som tog en fin
lax på 9,2 kilo och 96 cm, på spinn vid Kvistrum. På nedanstående bild
håller Ulf upp sin granna lax.

 
 

Ulf Leandersson, Vänersborg med lax på 9,2 kilo, fångad i Örekilsälven den 15 maj 2007.

2007-05-15
 

Lyckad laxfiskepremiär!
I dag är det säsongsstart för laxfisket i Örekilsälven. Redan under morgontimmarna togs den första blanka laxen. Det var Roger Knutsson
från Munkedal som fångade årets första lax vid Källströmmen på
B-sträckan. Laxen vägde 6,4 kilo och var 86 cm lång, och den togs
på spinn. På bilden nedan syns Roger med sin silverblanka lax.
Vi hade bjudit in press och media till premiären och både SVT och
TV4 fanns på plats och filmade när Roger landade sin lax.

 
 

Roger Knutsson, Munkedal med lax på 6,4 kilo fångad i Örekilsälven den 15 maj 2007

2007-04-23
 

Rapportering av vattenflöde
Vi börjar nu att rapportera om vattenflöde och temperatur i Örekilsälven
och Munkedalsälven. Målsättningen är att göra uppdateringar regelbundet
vid ändringar.

2007-03-28
 

Natur- och kulturvandring längs Örekilsälven
För er som inte bara är intresserade av fiske, kommer här tips om en
trevlig vandring som anordnas av Naturskyddsföreningarna i Munkedal/
Lysekil, Sotenäs och Tanum samt Västkuststiftelsen. Vandringen äger rum söndagen den 6 maj, med samling vid Munkedals Folkets Park kl. 10.00.
Vandringen tar c:a 4 timmar och kommer att gå utefter Örekilsälven bl.a.
på större delen av A-sträckan. Kontaktperson är Rolf Holmgren, telefon
0524-130 04. 

2007-02-16
 

Fiskekarta
Nu finns även årets fiskekarta på hemsidan. Det är inga större förändringar
på kartan, jämfört med förra året.

2007-02-11
 

Gästboken är stängd
Gästboken på hemsidan är stängd tillsvidare. Under lång tid har de flesta
av inläggen varit på en låg nivå och knappast skrivna av eller för gäster hos oss. Styrelsen har därför beslutat att stänga gästboken.

2007-02-11
 

Information om laxfisket 2007
Hemsidan är nu uppdaterad med uppgifterna för årets laxfiskesäsong.
Ännu är dock inte fiskekartan för 2007 klar, men så fort vi får den
från tryckeriet kommer också den att publiceras på sidan.
Läs mer under Laxfiske 2007. Ev. förhandsbokning av dygnsfiskekort till specifika dagar kan göras till Sportfiskekontoret, Martin Dellien,
tel. 0524-107 77 från den 2 april 2007.

2007-02-11
 

Resultat av lottning för årskort 2007
Tisdagen den 6 februari gjordes lottdragning bland de inlämnade

intresseanmälningarna för årskort 2007. Några hade tur i lottdragningen
och har alltså möjlighet att köpa ett årskort, medan andra hamnade på
reservplats. Du kan läsa hela lottningsresultatet här!
Finns du med bland de 28 på listan som kan köpa årskort - hör av dig
omgående till Martin Dellien, tel. 070-650 95 61 eller till Lars-Åke Winblad.


Läs tidigare års notiser här:
2006 - klicka här
2005 - klicka här
2004 - klicka här
2003 - klicka här
2002 - klicka här