Risk för spridning av laxparasiten
Gyrodactylus Salaris till Örekilsälven!

(Sidan är uppdaterad 2 januari 2002)

Under hösten 2001 har man konstaterat att laxparasiten Gyrodactylus Salaris finns i
en fiskodling i Södra Bullaresjön. Avståndsmässigt är det nära mellan Örekilsälven
och Bullaresjöarna/Enningdalsälven. I Enningdalsälven finns, liksom i Örekilsälven, en
unik laxstam som tidigare inte varit smittad av laxparasiten. Det finns alltså stor risk
för spridning, då parasiten kan överleva utan värdfisk upp till en vecka. Inför 2002-års
säsong kommer skyddsåtgärder att vidtas för fisket i Örekilsälven. Samtidigt uppmanas
alla fiskare att hjälpa till genom att se till att all fiskeutrustning, vadare m.m. inte är
blöta, utan torkas ut ordentligt, innan man fiskar i Örekilsälven. 

Nedre Örekilsälvens Fiskevårdsområdesförening har i november tillskrivit
miljöminister Kjell Larsson och jordbruksminister Margareta Winberg där krav om
omedelbara åtgärder framförs. Bl.a. påpekas den stora risk som det innebär att
man låter smittad fisk vara kvar i odlingskassarna i Bullaresjön. I brevet föreslås
att laxodlingen löses in för att därefter läggas ner.

Arbeidernes Jeger- och fiskerforening i Halden har en hemsida där du kan läsa
mer information om arbetet med att förhindra spridning av laxparasiten.

Mer information om Gyrodactylus Salaris kan du läsa i den informationsbroschyr
som Sportfiskarna i Göteborg och Bohuslän har tagit fram.

Broschyren är i pdf-format och för att kunna läsa den krävs
Acrobat Reader som du kan ladda hem gratis här!

   Logo Acrobat Reader

Du kan också läsa mer på hemsidan för Sportfiskarna i Göteborg och Bohuslän