Inlägg av admin

Fiskekortförsäljning 2023

Fiskekortförsäljning 2023

(startar 2023-04-03 kl 12:00) och uppdaterad info om årets fiske hittar ni på Örekilsälven (elveguiden.no)

Henrik Gustafsson, e-post info@orekil.com och telefon 0524-18132 (arb.), mobil 070-569 81 32. Kontaktperson är också Stefan Rönnberg på fiskekontoret, telefon 0524-107 77 eller 070-650 95 61.