Örekilsälvens Laxfiske – information om laxfisket år 2023

Stor lax i Örekilsälven 2021

Christian Geitz från Tyskland fångade den 3 juni 2021 en stor lax i Örekilsälven. Laxens vikt var 9,5 kilo och den var 92 cm lång. Laxhonan, som återutsattes, togs på fluga vid Hägga på A-sträckan.

Örekilsälvens Laxfiske 2023

Sträckindelning

Samma indelning som förra året, dvs A, B & C

Fiskesäsong

Fiskesäsongen gäller tiden 1 maj – 30 september 2023

Antal dygnsfiskekort

Fiskesäsongen börjar den 1 maj och avslutas den 30 september. Älven indelas  i tre sträckor , A , B , C  Nytt för i år är att det säljes 10 kort på A-sträckan och 10 kort på B-sträckan  och på de översta 2 sträckorna är speciella flugfiske-områden inlagda. Informationskarta över fiskesträckor , flugfiskeområden m.m finns på nedanstående sida. För alla sträckor och för alla dagar som det säljs dygnsfiskekort, är det möjligt att köpa ungdomsfiskekort (under 18 år) och då till halva det ordinarie priset. Ungdomskorten inryms inom det totala antal dygnsfiskekort som säljs till respektive sträcka och dag.

Flugfiskesträckor

Från och med denna säsong har pool 27 blivit flugfiskesträcka ovanför Kvistrumsbron på båda sidor av älven. Flugfiskesträckor är markerade på kartan nedan. Gränserna för flugfiskeområdena markeras på stranden med orangemålade stolpar. Sträckorna A och B är indelade i pooler och dessa markeras med blå skyltar med vita siffror. På alla tre (3) sträckorna är fiske tillåtet på hela älvens yta , men för att undvika ”motfiske ” gäller för vissa delar att fiske endast får bedrivas från en av älvens sidor.

Fiskekortsförsäljning

Fiskekort säljes från och med i år genom Elveguiden, antingen via Appen eller via hemsidan. Alla fiskekort som förhandsbokas ska betalas omgående i appen eller hemsidan. Bokning av fiskekort kräver en användarprofil på Elveguiden plattformen. Om du inte redan har en användarprofil på Elveguiden måste du skapa en här. Det är gratis och skapa en användarprofil  på Elveguiden! Alternativt kan du kontakta River keeper Stefan Rönnberg +46 (0)70 6509561.

Förhandsbokade fiskekort gäller först när betalning har skett. Du hittar ditt fiskekort på ”Min sida” i appen eller på webben och du får även ett kvitto på köpet av fiskekortet på den e-postadress som är registrerad till den användaren som köpt fiskekortet.

Om förhandsbokade och betalda fiskekort avbokas, så är huvudprincipen att ingen återbetalning av avgiften görs. Kort försäljningen startar från och med  Måndagen den 3 april 2023 från klockan 12.00.

Priser för fiskekort under 2023 är som följer: Dagskort sträcka A och B 400 kr. Sträcka C 200kr. Halva priset för ungdom under 18 år.

Årskort

Antal årsfiskekort som säljs är 34 stycken (för 2022: + 4 stycken för norrmän som hade årskort för 2021 och då inte kunde utnyttja korten på grund av reserestriktioner). Priset för årskortet är oförändrat 4.500 kronor (2.250 kr för ungdomar under 18 år). Intresseanmälan om årskort ska vara inlämnad senast den 31 januari samma år som anmälan avser. Hälften av årskorten reserveras för personer som är mantalsskrivna inom Munkedals kommun. Om färre än 17 personer från Munkedal anmäler intresse (vilket det brukar vara), fördelas fler årskort till övriga personer som har anmält intresse. Lottdragning bland inkomna intresseanmälningar sker i början av februari. Årsfiskekorten delas upp i två grupper så att årskort nummer 1-19 alltid fiskar på samma sträcka av A eller B, och årskort nummer 20-38 fiskar alltid på motsatt sträcka, allt enligt det växlingssystem som vi har haft för årsfiskekorten under de senaste åren. Fiskedagarna för årskorten framgår här. Dessutom säljs årskort som bara gäller för C-sträckan, utan begränsning av antal, och som kostar 600 kronor för vuxna och 300 kronor för ungdomar (under 18 år).

Fiskekortspriser

Priserna för dygnsfiskekort 2022 är oförändrade enligt följande: Under tiden 1 maj- 30 september (hela säsongen) för A och B-sträckorna kostar kortet 350 kr/dygn. Dygnsfiskekort till C-sträckan kostar 150 kr/dygn under hela säsongen. Priset för ungdomskort (under 18 år) är halva det ordinarie priset för respektive sträcka och dag.

Fiskeregler

Det totala maskfiskeförbud som infördes 2003 gäller även 2022 för alla sträckor under hela säsongen. Under hela fiskesäsongen (1 maj – 30 september) gäller obligatorisk återutsättning av alla stora laxhanar och alla stora laxhonor, dvs alla laxar som är 90 cm och längre. Från och med den 1 augusti gäller obligatorisk återutsättning av alla lax- och öringhonor, samt obligatorisk återutsättning av alla färgade laxar och öringar. Antalet laxar och öringar som får fångas begränsas till högst två stycken per dygn, och antalet laxar och öringar som får fångas och återutsättas begränsas till maximalt fem stycken per fiskare under en vecka. Om och när detta antal uppnås ska fisket avbrytas och får påbörjas igen tidigast påföljande vecka (vecka = måndag till söndag), och gäller hela säsongen. Alla utlekta laxar och öringar (besor) ska återutsättas under maj månad och det är förbud att använda huggkrok under hela fiskesäsongen. Fångstrapport och registrering ska ske både för fångade & behållna, och fångade & återutsatta laxar och öringar. Registrering av fångst ska göras samma dag som fångsten görs, eller senast dagen efter. Läs alla fiskeregler här.

Årskort

Antal årsfiskekort som säljs är 34 stycken . Priset för årskortet är 5000 kronor. Intresseanmälan om årskort ska vara inlämnad senast den 31 januari samma år som anmälan avser. Hälften av årskorten reserveras för personer som är mantalsskrivna inom Munkedals kommun. Om färre än 17 personer från Munkedal anmäler intresse (vilket det brukar vara), fördelas fler årskort till övriga personer som har anmält intresse. Lottdragning bland inkomna intresseanmälningar sker i början av februari. Årsfiskekorten delas upp i två grupper så att årskort nummer 1-19 alltid fiskar på samma sträcka av A eller B, och årskort nummer 20-38 fiskar alltid på motsatt sträcka, allt enligt det växlingssystem som vi har haft för årsfiskekorten under de senaste åren. Fiskedagarna för årskorten framgår här. Dessutom säljs årskort som bara gäller för C-sträckan, utan begränsning av antal, och som kostar 600 kronor för vuxna och 300 kronor för ungdomar (under 18 år).

Fiskesäsongen börjar den 1 maj och avslutas den 30 september. Älven indelas i tre sträckor, A,B och C, och på de översta två sträckorna är speciella flugfiskeområden inlagda (se fiskekartan). På samma sätt som tidigare år gäller ”varannandags-fiske” för sträcka A och B, såtillvida att växelvis säljs 20 st. dygnskort till respektive sträcka. På den sträcka där det säljs 20 stycken dygnskort får ingen annan fiska, förutom max. 19 stycken årskortinnehavare. Till den motsatta sträckan säljs tre dygnskort. Där kan även fiskerättsägare fiska, samt de övriga max. 19 st. med årskort. På plats, under säsongen, kan fiskekort köpas på Sportfiskekontoret.

Bilder ovan: Roger Carlsson (till vänster) och Mikhael Jansson (till höger) med fina laxar.

Örekilsälvens ”River-keeper” är Stefan Rönnberg och det är till Stefan du vänder dig till om du är intresserad av att köpa fiskekort till Örekilsälven. Stefan träffas säkrast på Sportfiskekontoret på Örekilsvägen 2, i Munkedal, måndag till fredag mellan kl. 07.00 och 09.00 (under säsongen), telefon 0524-107 77, eller mobiltelefon 070-650 95 61. Eventuella förhandsbokningar kan göras fr.o.m. fredagen den 1 april 2022.

För alla sträckor finns skyltar uppsatta som markerar gräns för respektive sträcka. Områden där endast flug- fiske är tillåtet finns på sträcka A och B. Gränserna för flugfiskeområdena markeras på stranden med orange- målade stolpar. Sträckorna A och B är indelade i pooler och dessa markeras med blå skyltar med vita siffror. På alla tre sträckorna är fiske tillåtet på hela älvens yta, men för att undvika ”mot-fiske” gäller för vissa delar att fiske bara får bedrivas från en av älvens sidor.

Bild till höger:
Oliver Lüdermann från Tyskland med fin lax, fångad
och återutsatt vid Reningsverksnacken 22 maj 2021

Beskrivning av fiskesträckorna

Sträcka A

Denna sträcka börjar längst upp i älven och är på älvens västra strand från cirka 40 meter nedströms om lax-trappan vid Brålandsfallet till sydligaste gränsen för pool n:r 14. Observera att höljan vid Brålandsfallet ligger utanför denna sträcka, och i höljan råder fiskeförbud. Därefter fortsätter sträcka A på älvens östra strand, en bit norr om sydspetsen av ön vid Skäret till sträckans slut i söder, vid sammanflödet med Munkedalsälven. Observera att inget fiske är tillåtet i Munkedalsälven.

Sträcka B

På älvens östra strand från sammanflödet med Munkedalsälven, och på älvens västra strand från Gatesand, på båda sidor, till sträckans slut i söder vid Järnvägsbron vid Åtorp. För pool nummer 19 (Käll-strömmen) gäller att fiske är tillåtet från båda sidor av älven. Obs! Vägbom finns vid Reningsverket och det är inte längre möjligt att parkera där. Parkera istället vid Sportfiskekontoret eller vid Sammanflödet. Fiske är inte tillåten från västra stranden vid den nedersta delen av pool n:r 25 (vid Laxnacken). Även för pool n:r 27 (ovan Kvistrumsbron) gäller att fiske inte är tillåten från västra sidan, utan bara från den östra. Observera att den nedersta delen av sträckan är gemensam med C-sträckan.

Sträcka C

På både älvens västra och östra strand från udden vid Åtorp (bakom Kvistrums Däck & Bilservice) till älvens mynning i Saltkällefjorden. Obs! Den övre delen av sträckan, området mellan udden vid Åtorp och Järnvägsbron, är gemensamt med B-sträckan.

Antal kort som säljs till
respektive sträcka:

Udda dagar: 20 st/dygn
Jämna dagar: 3 st/dygn

Udda dagar: 3 st/dygn
Jämna dagar: 20 st/dygn

Alla dagar:
15 st/dygn

Fiskekortspris/dygn 2022

Sträcka A

Sträcka B

Sträcka C

1 maj – 30 september

350 kronor

350 kronor

150 kronor

Ungdomskort (under 18 år)

Halva ordinarie pris för resp sträcka och dygn

Årskort (38 st): 1 maj – 30 september

4.500 kronor (2.250 kr under 18 år)

Årskort (som gäller enbart på C-sträckan)

600 kronor (vuxna)  300 kronor (under 18 år)