Aktuellt hos Örekilsälvens Laxfiske

Publiceringsdatum

 

2018-10-17

Intresseanmälan för årskort 2019
Om du är intresserad av att ha möjlighet att kunna köpa årskort för 2019 så är sista anmälningsdag den 31 januari 2019. På sedvanligt sätt kommer därefter lottning att ske bland inkomna intresseanmälningar. Det går bra att anmäla sig per e-post till: lars-ake.winblad@telia.com

2018-10-17

Slutlig statistik för laxfisket 2018
Totalfångsten av lax i Örekilsälven 2018 blev 60 stycken. Därutöver återutsattes 297 laxar. Om man lägger ihop fångster och återutsatta uppgår antalet laxar till totalt 357 stycken. På de sträckor av älven som vi säljer fiskekort till (A, B och C-sträckorna) fångades 50 laxar. Sammanlagd vikt för laxfångsten blev 311,8 kilo, vilket ger en genomsnittsvikt på 5,20 kilo. Statistiken i en pdf-fil kan hämtas här. Om någon vill ha statistiken i en excel-fil så hör av er till mig per e-post: lars-ake.winblad@telia.com så skickar jag den till er.

2018-10-01

Årets laxfiskesäsong är avslutad
Igår, söndagen den 30 september avslutades 2018-års fiskesäsong i Örekilsälven. Årets fångst uppgår preliminärt till blygsamma 50 stycken laxar på A, B och C-sträckorna. Orsaken till den låga laxfångsten kan förklaras av den mycket torra sommaren, då det i stort sett inte regnade på tre månader. På sensommaren kom dock regnet och därmed också bra vattenflöde. Antalet återutsatta laxar uppgår till 255 stycken och där de flesta har återutsatts i augusti och september. Ytterligare fångster och återutsatta laxar, som ännu inte är rapporterade, kan tillkomma. Slutlig statistik för 2018 kommer här på sidan så snart som möjligt.

2018-08-31

Fiske åter tillåten i pool nummer 27 och 28, på B-sträckan
 Från och med idag, fredagen den 31 augusti, är det åter tillåtet att fiska i pool nummer 27 och 28 vid Kvistrumsbron på B-sträckan. Det är fortfarande lite vatten i älven, men temperaturen på vattnet är mycket lägre än det var i somras. Fiskesäsongen pågår till och med söndagen den 30 september.

2018-07-22

Svampangripen lax i älven
 Vi har under de senaste årens torrsomrar fått problem med att många laxar i älven blir svampangripna och dör. Speciellt gäller detta när det är lite och varmt vatten i älven. Sommaren 2016 skickade vi in en svampangripen lax till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) för analys av orsak. Vi erhöll en rapport från SVA om orsaken till svampangreppen och rapporten kan du läsa här. Som framgår av rapporten beror svampangreppen på en bakterie som normalt finns i sötvatten och som kan infektera lax som har skador eller sår på kroppen. Vi försöker ta upp och avliva sjuka laxar när vi får rapporter om att sådana synts i älven. Om någon ser svampangripen lax i älven är vi tacksamma om ni hör av er till Lars-Åke Winblad på telefon 070-575 78 47 eller e-post lars-ake.winblad@telia.com eller till Stefan Rönnberg på telefon 070-650 95 61.

2018-07-15

Avstängning av fiskepooler
På grund av rådande mycket varma väder och det låga vattenflödet i älven (minimitappning) kommer vi att stänga av fisket i två pooler, dels pool nummer 27 (ovanför stenbron vid Kvistrum), dels pool nummer 28 (nedanför stenbron vid Kvistrum). I dessa pooler är det alltså fiskeförbud och detta träder i kraft måndagen den 16 juli klockan 12.00. Det avstängda området markeras med röd-vit avspärrningsband och informationsskyltar kommer att sättas upp. Avstängningen gäller tillsvidare. Eventuella frågor angående ovanstående beslut besvaras av FVO-föreningens ordförande Lars-Åke Winblad på telefon 070-575 78 47 eller e-post lars-ake.winblad@telia.com.

2018-07-13

Storlax 10+ fångad
Tidigt idag på morgonen, vid fem-tiden, fångade Eive Andersson från Lidköping en stor och fin silverblank storlax på 10,5 kilo. Eive tog laxen på fluga i Kungshålan på B-sträckan. Trots att det är väldigt lågt vattenflöde är det mycket lax i älven, så är man bara på rätt plats vid rätt tidpunkt kan man ändå fånga silverblank lax. På bilden nedan håller Eive upp sin fina lax.

 

Eive Andersson, Lidköping med lax på 10,5 kilo fångad i Örekilsälven den 13 juli 2018

2018-07-12

Felaktig fångstrapport
Nedanstående fångst av lax på 14,0 kilo är felaktig. Laxen som fångades vid Kvistrum den 4 juli vägde 9,3 kilo och inte de 14 kilo som först uppgavs. Vi vill påminna om våra regler för rapportering och registrering av fångster av lax och öring, och dessa ska följas av alla som fiskar i älven. Det är särskilt viktigt att alla större laxar (över 6-7 kilo) vägs in på vår våg på fiskekontoret och att sedvanlig fångstrapport skrivs. Vi vill också uppmana alla som fiskar i älven, nu när det är mycket litet vattenflöde, att använda lätt utrustning så att inte laxar blir felkrokade.

2018-07-05

Storlax fångad trots sommarvärme och torka
Trots långvarig sommarvärme och torrt väder, med minimivattenföring i älven, finns det lax i älven. Sent igår kväll, den 4 juli, fångade Saip Alili från Munkedal en storlax på 14,0 kilo på spinn vid Kvistrum på B-sträckan. Laxen är säsongens hittills största.

2018-06-19

Nya rutiner för parkering vid Brålands Gård
Nya rutiner gäller för fiskare till A-sträckan och som parkerar vid Brålands Gård. Den tidigare parkeringsytan för bilparkering är numera reserverad för husbilar och husvagnar och bilar ska parkera cirka 75 meter längre söderut utefter den lilla grusvägen. Skyltar finns uppsatta för bilparkeringen och för de ytor som är avsedda för ställplatser. De faciliteter som finns i och runt Örekilsstugan är till för gästerna på Brålands Gård och dem som utnyttjar och betalar för camping/ställplats.

2018-05-16

Trög start på fiskesäsongen
Årets fiskesäsong har startat trögt och hittills är det bara två laxar fångade. Många fiskare har både sett lax i älven och även haft känningar på kroken, men inte lyckats fånga någon. De senaste dagarnas högsommarväder innebär att nivåerna på sjöarna uppströms sjunker och därmed kommer även vattenflödet i älven att bli lägre. Vi får hoppas på att det kommer mera regn.

2018-05-02

Säsongens första lax fångad!
 Redan igår den 1 maj fångades säsongens första lax. Som vanligt i maj är det stora laxar som kommer först, och det var Hans Sandblom från Mölndal som tog laxen som vägde hela 13,4 kilo. Hans fångade laxen på fluga vid Tången på A-sträckan. På bilden nedan håller Hans upp sin storlax.

 

Hans Sandblom, Mölndal med säsongens första lax på 13,4 kilo fångad den 1 maj 2018

2018-04-28

Information om personuppgifter
På vår hemsida www.orekil.com publicerar vi personuppgifter om fångster med mera. Om någon inte vill ha sitt namn angivet på fångstlistan, eller på andra delar av hemsidan, ska detta meddelas oss när fiskekort köps.

2018-04-25

Rapportering av vattenflöde
Vi börjar nu, när det är knappt en vecka kvar till premiärdagen den 1 maj, att rapportera om vattenflödet och vattentemperaturen i älven. Våren är lite sen i år och det är fortfarande lite kallt i vattnet. De senaste dagarna har det kommit lite regn så flödet i älven nu är ganska bra.

2018-03-16

Alla årskorten är klara
Nu är det klart med alla de 34 personerna som har årskort för 2018. Berörda årskortinnehavare kommer att erhålla brev under nästa vecka eller påskveckan, med inplastat årskort, informationsblad, lista över fiskedagar, fiskeregler med mera.

2018-03-13

Hemsidan är nu uppdaterad
Hemsidan för Örekilsälvens Laxfiske är nu uppdaterad med uppgifter och information om 2018-års fiskesäsong. Premiärdatum för fiskesäsongen är tisdagen den 1 maj. Från och med tisdagen den 3 april finns möjlighet att kunna göra förhandsbokningar av dygnsfiskekort till specifika dagar, och då genom att kontakta Stefan Rönnberg på Sportfiskekontoret, telefon 0524-10777 från klockan 07.00.

2018-03-08

Uppdatering av hemsidan
För närvarande pågår uppdatering av hemsidan med 2018-års uppgifter. Detta innebär att det tillfälligtvis kan vara lite rörigt här på sidan.

2018-02-13

Lägesrapport för årskorten för 2018
För de 34 årskort som vi säljer är det i nuläget klart med 11 stycken. Från reservlistan har de fem första erbjudits möjlighet att köpa årskort. Några personer har bytt årskortgrupp för att möjliggöra att fiskekamrater kan fiska tillsammans. Aktuell lista för årskorten finns här. Fiskeschema 2018 för årskortinnehavarna finns här.

2018-02-13

Uppdatering av hemsidan för 2018
Inom kort kommer hemsidan att uppdateras med information om kommande fiskesäsong. Fiskesäsongen 2018 kommer att starta den 1 maj och sista dagen på säsongen kommer att vara den 30 september. Det mesta av förutsättningarna och fiskeregler är oförändrade jämfört med förra året. Fiskeföreningens styrelse har dock beslutat om några förändringar:
  
Fiskesäsong på A, B och C-sträckorna: Utökad fisketid på A, B och C-sträckorna så att fiskesäsongen är från 1 maj till och med den 30 september.
  
Antal årskort: Utökning av antal "vanliga" årskort till 34 stycken (tidigare 28 stycken).
  
Pris för dygnsfiskekort: Höjning av priset för dygnsfiskekort till A och B-sträckorna till 350 kronor/dygn (tidigare 300 kronor/dygn).
 
Allmänna fiskeregler: Förbud införs för användande av huggkrok under hela fiskesäsongen (tidigare förbud under maj månad).

Från och med tisdagen den 3 april kl. 07.00 finns möjlighet att kunna göra förhandsbokningar av dygnsfiskekort till specifika dagar, och då genom att kontakta Stefan Rönnberg på Sportfiskekontoret på telefon 0524-10777.

2018-02-01

Resultat av lottning för årskort 2018
Idag på eftermiddagen, torsdagen den 1 februari genomfördes lottdragning bland de inlämnade intresseanmälningarna för årskort 2018. Några hade tur i lottdragningen och har alltså möjlighet att kunna köpa ett årskort, medan andra hamnade på reservplats. Du kan läsa hela lottningsresultatet här! Finns du med bland de 34 på listan som kan köpa årskort - hör av dig snarast till Stefan Rönnberg, telefon 070-650 95 61 eller till Lars-Åke Winblad via e-post: lars-ake.winblad@telia.com för att bekräfta intresset av att köpa årskortet. Fiskeschema för årskortinnehavarna kommer att publiceras inom kort.

2018-01-10

Intresseanmälan för årskort 2018
Vi har hittills fått in 83 intresseanmälningar för årskort 2018 till Örekilsälvens Laxfiske. Om du klickar på länken här öppnas en pdf-fil med förteckningen per den 10 januari. Om du inte finns med i förteckningen, och är intresserad av att ha möjlighet att kunna köpa årskort för 2018 så hör av dig till oss senast den 31 januari 2018. Det går bra att anmäla sig per e-post till: lars-ake.winblad@telia.com OBS! Läs igenom förteckningen noggrant då vi kan ha fått muntliga anmälningar och missat att lägga in dem på anmälningslistan. Lottningen bland inkomna intresseanmälningar kommer att ske på Sportfiskekontoret den 1 februari kl. 15.00.

Läs tidigare års notiser här:
2017 - klicka här
2016 - klicka här
2015 - klicka här
2014 - klicka här
2013 - klicka här
2012 - klicka här
2011 - klicka här
2010 - klicka här
2009 - klicka här
2008 - klicka här
2007 - klicka här
2006 - klicka här
2005 - klicka här
2004 - klicka här
2003 - klicka här
2002 - klicka här