Örekilsälvens Laxfiske - information
om laxfisket år 2008

Sidan är uppdaterad 2008-02-09                             

Informationsblad för utskrift (pdf) - klicka här!

Örekilsälvens Laxfiske 2008:

Sträckindelning: 

Samma sträckindelning som förra året, dvs A, B och C, och med samma växlande fiske mellan sträcka A och B.

Fiskesäsong

15 maj - 30 september 2008.

Antal dygnskort: 

Samma som för 2007, dvs 20 stycken resp 3 stycken med växling
mellan sträcka A och B udda och jämna dagar, dock med den förändringen att under september månad säljs bara 15 kort på den sträckan som där det annars säljs 20 kort. På sträcka C kan 15 stycken dygnskort säljas alla dagar. För alla sträckor och för alla dagar som det säljs dygnsfiskekort är det möjligt att köpa
ungdomsfiskekort (under 18 år) och då till halva det ordinarie
priset. Dessa ungdomskort inryms inom det totala antal dygns-fiskekort
som säljs till resp sträcka och dag.

Flugfiskesträckor

Samma sträckor som för 2007.

Fiskekortsförsäljning

All förhandsbokning sker hos Martin och Ulrick på Sportfiske-
kontoret, som
också säljer dygnsfiskekort. Försäljning av dygns- fiskekort, på plats, dessutom på Hydro-Kvistrum och på Brålands
gård.
Ev. förhandsbokning av dygnsfiskekort till specifika dagar
kan göras till Sportfiskekontoret tel. 0524-107 77 eller mobil-
telefon 070-650 95 61, från tisdagen den 1 april 2008.

Årskort: 

Antal årsfiskekort som säljs är 28 stycken och priset för kortet har
höjts till 4.000 kronor/st. Samma uppdelning av årskorten som 2007, dvs. i två grupper. Den ena gruppen omfattar intresseanmälningar från personer som  är mantalsskrivna i Munkedals kommun (14 st.), den andra gruppen omfattar intresseanmälningar från övriga personer (14 st.).

Årsf
iskekort nummer  1 – 14 fiskar alltid på samma sträcka av A eller B, och nummer 15 – 28 på motsatt sträcka, allt enligt det växlingssystem som vi har haft för årsfiskekorten under de senaste åren.
På samma sätt som förra året säljs dessutom årskort som bara gäller för C-sträckan, utan begränsning av antal, och som kostar 500 kronor för vuxna och 250 kronor för ungdomar. För årsfiske-
kort till C-sträckan för ungdomar är åldersgränsen under 18 år.

Fiskekortspriser: 

Priserna för dygnsfiskekort 2008 har höjts och är följande:
Under tiden 15 maj – 31 augusti för A och B kostar kortet
200 kr/dygn
och under tiden 1 september – 30 september
för A och B kostar kortet 300 kr/dygn. Priserna på dygnsfiske-
kort till sträcka C är 60 kr/dygn för hela säsongen. För ungdoms-
fiskekort (under 18 år) är priset halva det ordinarie för resp
sträcka och dag.

Fiskeregler

Det totala maskfiskeförbud som infördes 2003 gäller även 2008
för alla sträckor under hela säsongen. Även i övrigt gäller de fiske-
regler som gällde 2007 även för år 2008, med några förändringar.
Rekommendation har införts om att alla färgade laxar och öringar
bör återutsättas samt att fångstregistering kommer även att ske
för återutsatta fiskar (catch & release).

Övrigt: 

Den fiskare som fångar säsongens första nystigna lax erhåller som
pris fyra stycken presentkort på var sitt dygnsfiskekort, och som
gäller för utbyte till fiskekort under 2008-års säsong. Därutöver
kommer att inrättas ett vandringspris för varje års största lax.


Fiskesäsongen börjar den 15 maj och avslutas den 30 september. Älven indelas i tre
sträckor, A,B och C, och på de översta två sträckorna är speciella flugfiskeområden
inlagda. På samma sätt som tidigare år gäller "varannandags-fiske" för sträcka A och B, såtillvida att växelvis säljs 20 st. dygnskort (15 st. i september) till respektive sträcka.
På den sträcka där det säljs 20 stycken dygnskort (15 st. i september) får ingen
annan fiska, förutom
max. 14 stycken årskortinnehavare. Till den motsatta sträckan
säljs tre dygnskort. Där kan även fiskerättsägare fiska, samt de övriga max. 14 st.
med årskort. Förhandsbokning av fiskekort kan göras efter den 1 april 2008. 
På plats, under säsongen, kan fiskekort köpas på Sportfiskekontoret, på Brålands Gård
eller på Hydro bensinstation, vid Munkedals södra infart.

Henric Persson med lax fångad den 22 maj 2007
                     Bilder ovan: t.v. Henric Persson och
Roger Knutsson med lax fångad den 15 maj 2007
 t.h. Roger Knutsson med fina Örekilslaxar           
Som vanligt är det Örekilsälvens två "River-keepers" Martin Dellien och Ulrick Petri
 som du vänder dig till om du är intresserad av att köpa fiskekort till Örekilsälven.
Martin och Ulrick träffas säkrast på Sportfiskekontoret på Örekilsvägen 2, i Munkedal, måndag till fredag mellan kl. 07.00 och 09.00 (under säsongen).
Telefon och fax till kontoret är: 0524-107 77.
Eventuella förhandsbokningar kan göras från tisdagen den 1 april 2008.
För alla sträckor finns skyltar uppsatta som markerar gräns för resepektive sträcka. Områden där endast flug- fiske är tillåtet finns på sträcka A och B. Gränserna för flugfiskeområdena markeras på stranden med orange- målade stolpar. Sträckorna A och B är indelade i pooler och dessa markeras med blå skyltar med vita siffror. På alla tre sträckorna är fiske tillåtet på hela älvens yta, men för att undvika "mot-fiske" gäller för vissa delar att fiske bara får bedrivas från en av älvens sidor.

Arne Jensen med lax fångad den 1 augusti 2007

Fiske från båt, båtbryggor eller från tomtmark är inte
tillåtet. Fiskekort gäller för dygn mellan klockan
00.00-24.00. Gällande fiskeregler skall följas och god fiskeetik skall tillämpas.
Du kan läsa de kompletta fiskereglerna för
Örekilsälvens Laxfiske här!

Bild till höger: Arne Jensen, Danmark med
lax på 4,5 kilo fångad den 1 augusti 2007


Beskrivning av fiskesträckorna


Bild ovan:
Georgios Paetsanitidis,Dals Ed med lax på 11,8 kilo fångad den 24 maj 2007

Sträcka A
Denna sträcka börjar längst upp i älven och är på älvens västra strand från cirka 40 meter nedströms om laxtrappan vid Brålandsfallet till sydspetsen av ön vid Skäret. Observera att höljan vid Brålandsfallet ligger utanför denna sträcka, och i höljan råder fiskeförbud.
Därefter fortsätter sträcka A på älvens östra strand,
en bit norr om sydspetsen av ön vid Skäret till sträckans slut i söder, vid sammanflödet med Munkedalsälven. Observera att inget fiske är tillåtet i Munkedalsälven.
Sträcka B

På älvens östra strand från sammanflödet med Munkedalsälven, och på älvens västra strand från Gatesand, på båda sidor, till sträckans slut i söder vid Järnvägsbron vid Åtorp. För pool nummer 19 (Källströmmen) gäller att fiske är tillåtet från båda sidor av älven. Dock är inget fiske tillåtet från västra stranden vid g:a brandstationen, g:a polisstationen
  och vid Smiths bilverkstad. Obs! den nedersta

  delen av sträckan är gemensam med C-sträckan.

Sträcka C
både älvens västra och östra strand från udden
vid Åtorp (bakom Hydro) till älvens mynning i Saltkällefjorden. Obs! Den övre delen av sträckan,
området mellan udden vid Åtorp och Järnvägsbron,
är gemensamt med B-sträckan.

Antal kort som säljs till
respektive sträcka:
Udda dagar: 20 st/dygn
                  (15 st i sept)

Jämna dagar: 3 st/dygn
Udda dagar: 3 st/dygn
Jämna dagar: 20 st/dygn
                    (15 st i sept)
Alla dagar:
15 st/dygn

Fiskekortspris/dygn 2008

Sträcka A

Sträcka B

Sträcka C

15 maj - 31 augusti

200 kronor

200 kronor

60 kronor

1 september - 30 september

300 kronor

300 kronor

60 kronor

Ungdomskort (under 18 år)

Halva ordinarie pris för resp sträcka och dygn

Årskort (28 st): 15 maj - 30 sept

4.000 kronor

Årskort (som gäller enbart på C-sträckan)

500 kronor (vuxna)  250 kronor (under 18 år)

Kontaktpersoner:

Martin Dellien, telefon kontor 0524-107 77, mobiltelefon 070-650 95 61
Lars-Åke Winblad, telefon 0524-106 28 eller mobiltelefon 070-575 78 47